Bli vår dubbelpartner i arbetet med barn och ungdomar

Visby TK är en av Sveriges ledande föreningar i arbetet med barn och ungdomar och har för detta mottagit ärofyllda priser både lokalt och nationellt. Bland annat blev man årets idrottsförening på Gotland 2021, årets ungdomsförening på Gotland 2016 och 2017 prisades man av Svenska tennisförbundet med ”Mackes Trofé” vilket kort innebär att man under året drivit landets främsta barn och ungdomsverksamhet i tennissverige.

Föreningen ligger även i topp på Gotland när det kommer till antal ”aktivitetstimmar” för barn och ungdomar. Visby TK är utöver detta certifierad som en Värdefull idrottsförening för sitt arbete med vision och värdegrund, samt framtagande av policys för alkohol, tobak, doping och trafiksäkerhet.

Förening är inne i en spännande expansionsfas och har utvecklat både anläggningen och verksamheten med Padel som kommer bedrivs på liknande sätt.

Ett partnerskap kan innehålla allt från friskvård för personal, produkt- och varumärkesaktivering vid t ex tävlingar, erbjudanden till medlemmar/kunder, branding av klubbkläder, exponering i och på Visby Racketcenter, hemsida, monitorer,  tennis clinics, nyttjande av Visby TK.s klubblokaler, mm. Men framförallt är ni med och stödjer vår barn och ungdomsverksamhet.

Med dig som partner vill vi fortsätta leda utvecklingen inom gotländsk barn & ungdomsidrott.

Ta denna möjlighet på volley och kontakta oss redan idag så bollar vi fram ett givande samarbete, kansli@visbytk.com

Motiveringen till Mackes Trofé löd som följer:

”Med sin breda barn- och ungdomsverksamhet ligger Visby TK i topp bland föreningarna på Gotland i antalet aktivitetstimmar. Klubben har ca 150 barn och ungdomar i verksamheten och varje vecka skjutsas 60 av dessa från skolorna till tennishallen där de bjuds på mellanmål innan träningen.

Förutom tränings- och tävlingsverksamheten satsar klubben också på utbildning av ungdomsledare till både träningen och styrelsearbetet. De känner ett stort ansvar för tennisen på Gotland och tar en aktiv del i att hjälpa övriga klubbar på ön. 2016 utsågs klubben också till årets ungdomsförening i samband med Gotlands Idrottsgala. För oss är Visby TK, som nybliven 100-åring en mycket pigg, innovativ och framåtriktad tennisklubb som är väl värd ”Mackes” Trofé för sitt barn- och ungdomsarbete.”

Vi stödjer Visby TK.

Bildresultat för ica kometen    

     PA Kompaniet

Logo Heidelberg Materials

Gotlands Energi - Fossilfria Elavtal från Gotland