Årsmötet genomfördes som planerat den 24/6. Årsmötets handlingar gicks igenom enligt dagordning.

En situation uppstod under mötet då en person som ej betalt medlemsavgiften, dvs en icke registrerad medlem deltog i mötet
och ifrågasatte föreningens demokrati. Då icke medlemmar enligt föreningens stadgar ej är behöriga att delta i mötet så avvisades personen. Personen emotsatte sig detta varvid polis fick tillkallas för att avlägsna personen. Personen valde dock att lämna mötet på egen hand innan polis kom till platsen.


Mötet fortlöpte efter händelsen och handlingarna kunde klubbas igenom och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Kategorier: Nyhet