Hej Alla

Nu är det dags för dig att anmäla dig till den populära Gotlandsserien.

Mejla din anmälan till: kansli@visbytk.com och märk mejlet ”Gotlandsserien”

Serien spelas i tre olika divisioner. Varje division är som ett poolspel. ”Alla möter alla”

Priset är 500:- inkl tre bollrör.

mailto:kansli@visbytk.com