Med anledning av pågående pandemi och myndigheters rekommendationer har föreningens årsmöte sedan tidigare flyttats fram. Nytt datum för genomförande av årsmötet är planerat 24/6 19:00.

Visby TK välkomnar alla medlemmar på årsmöte.

Datum: 24.e juni

Tid: 19:00.

Plats: Visby Racketcenter, Bergsgatan 12, 621 55 Visby. (Max 50 p)

Anmälan krävs:

Då det fortfarande råder restriktioner och rekommendationer för att förhindra smittspridning av Covid-19 kommer vi behöva hålla årsmötet utifrån dessa.

Det innebär att vi behöver få in anmälan från dig som önskar och planerar att närvara fysiskt på mötet för att se till att vi inte överskrider 50 personer på mötet.

Mötet kommer hållas på tennisbana 3 i Visby Racketcenter där vi kan sprida ut mötesdeltagarna och hålla rekommenderade avstånd.

För dig som vill delta i årsmötet men ej kan eller vill närvara fysiskt finns möjlighet att närvara digitalt genom att delta i mötet genom Microsoft Teams. För att göra det behöver vi få in en anmälan på önskat deltagande och en e-postadress som vi kan skicka en inbjudan med en länk till mötesplattformen.

Härmed noteras att datum för årsmötet ej följer Visby TK:s stadgar.

Kategorier: Nyhet